Strategisk kommunikation

Framgångsrik strategisk kommunikation

idealstad ser till att rätt budskap når rätt målgrupper vid rätt tidpunkt på rätt sätt. Med utgångspunkt i gedigen analys skapar vi förutsättningar för framgångsrik strategisk kommunikation.

Strategisk kommunikation med Idealstad

Oberoende rådgivning med insikt i företag, politik och förvaltning

Vi är oberoende rådgivare. Med stor förståelse hur både företag, politik och förvaltning fungerar. Därför agerar vi ofta opartisk rådgivare åt både företag och kommuner. Det handlar om att kunna tala ”med bönder på bönders vis, och med lärde män på latin”, som det gamla talesättet lyder. 

Med förståelse och transparens

Vi har arbetat med politiska frågor på nationell, regional och kommunal nivå. Vi förstår hur det fungerar. Vi hjälper företag att förstå politiken, och politiken att förstå företag. Genom att agera opartisk rådgivare kan vi ge en second opinion och lösa upp knutar. Vi tror på transparens, öppenhet och tydlighet. 

Ett framgångsrikt samarbete

Expertis på stakeholder communication

Utveckling av städer och platser är komplexa processer. Det ställer stora krav på förståelse för olika aktörers intressen och agerande. Politiker, förvaltningens tjänstemän, medborgare, fastighetsägare, företagare, kunder, myndigheter, medborgare, naturvärden, intressegrupper. Våra erfarna samtalsledare och moderateror har gedigen erfarenhet av att samla och kommunicera med stakeholders, och förankra projekt genom medborgardialog. De bästa projekt är de som möter uppslutning, inte motstånd.

Till exempel kommunikationsstrategi, intressentanalys, omvärlsbevakning, hållbarhetsstrategi, särskilt med fokus på social hållbarhet.

Medieträning och kriskommunikation

Den bästa kommunikationen är förutseende och sker på egna villkor. Men ibland står man där, mitt i stormen. Då hjälper vi till.

Vi erbjuder även

Med flera decenniers erfarenhet inom affärsutveckling har vi skapat en gedigen kompetensbas som hjälper dig att nå dina mål.

Vi utvecklar stadsdelar och fastigheter från idé till byggrätt. Med vår samlade kompetens tar vi ett helhetsansvar för projekt oavsett komplexitet.

De bästa medborgardialogerna är de som faktiskt blir av. Ju tidigare i processen de äger rum desto bättre.