Idealstad är din partner inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling och stadsutveckling. Vi hjälper företag och organisationer att bli mer framgångsrika och effektiva. Vi ökar förståelsen mellan företag, politik och offentlig förvaltning inom kommun och region. Vi är specialister inom stadsbyggnad och fastighetsutveckling från idé till verklighet.

Affärsutveckling

Med flera decenniers erfarenhet inom affärsutveckling har vi skapat en gedigen kompetensbas som hjälper dig att nå dina mål. Vi har arbetat med företag av alla storlekar och har en bred förståelse för de utmaningar och möjligheter som olika organisationer står inför.

Grundbulten i vår framgång bygger på Idealstadsmodellen. Med dig och din organisation gör vi en gedigen analys av utmaningen och skapar en tydlig strategi för att nå målet. Sedan genomför vi förändringsarbetet tillsammans och säkerställer bestående resultat.

Stadsbyggnad

Idealstad skapar stadsdelar och bostadsområden från idé till byggrätt. Vi detaljplanerar stadsdelar som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara. Idealstad projektleder detaljplaner i byggherreform.

Fastighetsutveckling

Idealstad är stadsbyggnadsstudion som realiserar projekt åt fastighetsägare och byggherrar. Vi projektleder i tidiga skeden från idé till en fastighets fulla potential

Idealstad är baserat i Uppsala, har hybridkontor i Stockholm, och har uppdrag i hela Sverige. Med vår djupgående kunskap inom analys, strategi och affärsutveckling är vi väl rustade att möta era specifika behov och utmaningar. Vi gör det svåra enkelt.

Analys och strategi

Alltför många styr efter kölvattnet. För framgång krävs gedigen analys av förutsättningarna och tydlig målbild.

Strategisk kommunikation

Idealstad ser till att rätt budskap når rätt målgrupper vid rätt tidpunkt på rätt sätt. Med utgångspunkt i gedigen analys skapar vi förutsättningar för framgångsrik strategisk kommunikation.

Konsulter

Söker du en VD, planarkitekt, projektledare eller affärsutvecklare? Våra seniora konsulter säkerställer ditt projekts framgång.

Din partner inom fastighetsutveckling, detaljplanering, byggherreplaner och affärsutveckling.

Berätta för oss om dina utmaningar. Kontakta oss i dag!

Idealstad utvecklar stadsdelar och fastigheter från idé till byggrätt åt våra kunder. Med vår samlade kompetens tar vi ett helhetsansvar för projekt oavsett komplexitet. För oss handlar det om att skapa rätt värden åt våra intressenter.