Stadsbyggnad

Att skapa rätt värden åt våra intressenter

Idealstad utvecklar stadsdelar och fastigheter från idé till byggrätt. Med vår samlade kompetens tar vi ett helhetsansvar för projekt oavsett komplexitet. För oss handlar det om att skapa rätt värden åt våra intressenter. Vi planerar områden som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara.

Hållbar stadsbyggnad genom århundraden

Vad är en idealstad?

En idealstad är ett gammalt uttryck för en stad som är uttänkt för ett särskilt mål. Det handlar om att få ut det mesta möjliga av en begränsad yta, eftersom dåtidens idealstäder ofta hade en mur kring sig – lite som en tomtgräns i vår värld. Den ytan, fastigheten eller tomten vill vi förvalta på bästa möjliga sätt för att få ut bästa möjliga samhällsbyggnad. Man kan säga att en idealstad ska uppfylla så många kvaliteter för dess innevånare som möjligt. För oss är uttrycket en bra beskrivning på hur Idealstad tänker kring våra projekt. Vi gör komplexa fastighetsutvecklingar och stadsplaneringar – med hjärta och själ.

Den moderna idealstaden

Exempel på svenska städer som börjat som en idealstad är Göteborg, Kalmar och Kristianstad. Internationellt finns också Genéve, Dresden och Gent. Idealstäder har alltså en lång historia som bottnar i att maximera möjligheter. Vi skapar den moderna Idealstaden tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Helt enkelt att försöka se hur livet kommer se ut i den framtida stadsdelen. Vi driver de tidiga skedena och hjälper er att realisera potentialen från ritningsbordet via lagakraftvunnen detaljplan till färdig byggrätt.

Stadsbyggnad genom Idealstad

Idealstad kan stadsutveckling

Idealstad erbjuder strategisk projektledning som gör stadsutveckling önskvärd och genomförbar. Vi samarbetar nära med alla inblandade parter, inklusive politiska beslutsfattare, förvaltning, myndigheter, fastighetsägare, medborgare och opinionsbildare. Genom vår Idealstadsmodell skapar vi hållbara projekt. Genom att involvera alla berörda parter tidigt i processen blir de också delaktiga i genomförandet.

Vi erbjuder även

Från idé till byggrätt driver vi tidseffektiva byggherreplaner i nära samarbeten kring våra kärnkompetenser i ett specialiserat team.

Idealstad tar fram hållbara detaljplaner och driver byggherreplaner. Vi kortar ledtiderna och ser till att planerna är genomförbara.

Gedigna analyser skapar förutsättningar för genomtänkta strategier och framgångsrik affärsutveckling.