Konsulter

Konsulter till ditt projekt

Vi tillsätter allt från VD, kommunikatör, planarkitekt och projektledare. Vårt konsultteam skräddarsys för ditt projekts framgång.

Nå ditt mål med rätt konsulter

Idealstad och konsulter

Vår kompetens är bred. Vi har specialistkunskaper inom affärsutveckling, strategisk fastighetsutveckling och konceptutveckling. Vi tillsätter konsulter som har en skräddarsydd profil för just er utmaning.

Mer än bara konsulter

Vi erbjuder även strategisk rådgivning och har agerat bollplank och utomstående expert till företagsledare, kommuner, politiker och marknadschefer. Vår kompetens ger er ett värde och utvecklar er verksamhet eller projekt.

Vi erbjuder även

För oss är det viktigt att all utveckling sker med människan i centrum, och med hänsyn till människors olika förutsättningar och behov.

Vi utvecklar stadsdelar och fastigheter från idé till byggrätt. Med vår samlade kompetens tar vi ett helhetsansvar för projekt oavsett komplexitet.

Vi har kompetens och erfarenhet av att driva och ta fram hållbara detaljplaner och att driva byggherreplaner. Vi kortar ledtiderna och ser till att planerna är genomförbara.